The Beacon - Do Lab Stage - Coachella 2017
       
     
Shakira - Eldorado Tour
       
     
Tencent Open Fire Concert - China